RAKEL - RAdioKommunikation för Effektiv Ledning

Med anledning av att åren gått och att radiosystemen blev äldre samtidigt som polisens krav ökat, påbörjades ett arbete
omkring 1995 för att byta ut de gamla systemen mot ett nytt digitalt system.
Det blev många turer och mycket testande innan man till slut bestämde sig för det TETRA-baserade system som idag benämns RAKEL.
TETRA står för Terrestrial Trunked Radio och är en kommunikationsstandard som kan liknas vid det GSM-system som används
av teleoperatörerna för mobiltelefontrafik.
Systemet startades officiellt för polisen den 1 oktober 2011. I början var det mycket bekymmer med bl.a. radiotäckning och
andra inkörningsproblem. Detta genererade en hel del missnöje inom polisen.
Man arbetade dock träget vidare och problemen löstes allt eftersom. Idag är de flesta samhällsviktiga myndigheter anslutna till RAKEL.RAKELsystemet ägs av staten och utvecklas och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.Följande dokument ger en bra bild av hur RAKEL är uppbyggt och hur det fungerar

RAKEL Handbok - grundläggande genomgång av systemet, utgiven av MSB

RAKEL Nummersättning - Regioner, zoner och kommunområden

RAKEL Nummersättning - PolisenBÄRBAR RADIO

I början fanns ett flertal olika radiomodeller i systemet. Standarden bestämdes så småningom till Sepura.
Bilden nedan visar tre generationer av den bärbara Sepuran.
Från vänster STP9000, STP8000 och den äldsta SRH3800
MOBIL BAS

För särskilda händelser eller kommenderingar kan RAKEL förstärkas med mobila basstationer som snabbt kan upprättas.
Dessa enheter kan enkelt användas om insatser behöver göras i område där t.ex. radiotäckningen är bristfällig.
Utrustningen som används kommer från företaget DAMM Cellular Systems och heter DAMM RDT (Rapid Deployable Tetraflex).
Här får man en komplett och lättransporterad trunkbas utrustad med interna batterier för ett antal timmars drift.
Stationen kan även försörjas med solceller eller fast spänning.


Foto: DAMM


Foto: DAMM


MER INFO KOMMER...