BILDER och VIDEO

Här nedan finns fler bilder och videoklipp som visar utrustning och funktioner i systemen.
Jag kommer att addera information i denna avdelning framöver, så återkom gärna.
OBS! De video som kommer efter mina inslag är som vanligt förslag från Youtube och inget från RPSRADIO.se


S70M version 1

Basstation återupplivad
Efter mycket samlande, arbete och klurande så kom min S70M basstation i full drift under sommaren 2018.
Stationen består av första generationens basstation som visats tidigare, med dubbla AGA radio.En operatörsplats/radiobord tillverkades av en modifierad IKEA-hylla (GALANT), aluminium och hårt arbete.
Därefter kompletterades den med rätt utrustning, S70M manapp med extern display samt en
RPS C602 som Reservbasradio.
Allt fungerar enligt specifikation.S70M version 2

Ett simulerat nät med den senaste tekniken
Nästa steg blev att försöka återskapa ett komplett nät med flera kommunikationscentraler.
Efter månader av mycket studerande och massor av arbete är detta nu verklighet, vintern 2018-2019.
Allt är i full drift!

Detta museinät består av en Länskommunikationscentral (LKC) samt tre Kommunikationscentraler (KC).
Länet är Skåne län
- LKC (SHM70), även konfigurerad för att fungera som KC för Malmö (SHM71).
- Lund (SHM73)
- Helsingborg (SHM74).

Utrustningen på LKC består av Radioväxel/Microswitch/MiniBas/ReläBas/AVLbas/Radioserver.
Samtliga funktioner är igång enligt S70M specifikation.
Det innebär bl.a.
- AVL/GPS positionering av patruller (krypterad)
- Anslutning till/från det publika telenätet. Möjligt att både ringa in till systemet och anropa patrull
via radio samt att ringa ut på telenätet från radiopatrull.

KC har i detta simulerade nät samma utrustning som LKC för att kunna utnyttja funktionerna maximalt.
De tre centralerna är utspridda med några mils avstånd.
LKC hårdvara

Nedan ses en bild på den hårdvara som representerar LKC (kompletterad med en extra Minibas för experiment)
Operatörsplats LKC

Samma operatörsplats som tidigare byggts ihop kompletterades med PC och skärmar för att även köra
MRCC (Microbit Radio Control Client) och AVL-funktionen via kartprogrammet Traceline.
Genom mjukvaran MRCC möjliggjordes det som kallades "Free desking" eller med andra ord
operatörsfunktionen oberoende av geografisk placering.
Man kan alltså koppla upp sig via Internet på en konfigurerad laptop och bli fullvärdig operatör i nätet.Kommunikationscentral 2023

Ombyggnad av radiorummet har genomförts vintern 2023. Nu ser det mer ut som en hederlig Kommunikationscentral.
Äldre bilder som visade hur det såg ut på Kommunikations- och Ledningscentraler har fått tjäna som utgångsmaterial.
Alla system är nu representerade med sin egen panel. De är dessutom kompletterade med ett par andra originalpaneler.
Från höger till vänster:
System E80, Reservbasradio S70M, Fordonstavla, Reservbasradio S70, Reservbasradio S80, RAKEL, System S70M,
Avlyssning med Bilradio + DLS scanner och därefter två paneler med lite egen radio.
Antennanläggning LKC

Tornet i trädgården utrustat med lämpliga antenner för ändamålet (Aerial 1440 m.m.)
S70M Positionering

Ett exempel på hur det ser ut i Traceline med tre patruller på rull i centrala Helsingborg
S80 åter i drift

En konfigurering med en reservbas har byggts upp för att återuppliva S80.
Reservdrift innebär ett system som är helt autonomt, utan radioväxel och endast på en kanal.
Fungerar alldeles utmärkt och ger ett nostalgiskt återhörande av signaleringen...
S70 i drift

En konfigurering med Reservbasradio och mobilstationer har nu blivit möjlig att sätta ihop efter
lite reparation och service. Här finns en kort video som visar ett riktat anrop till mobil enhet och
sedan ett basanrop från mobilen.
Treklangen från förr finns nu i etern igen!