TIDSLINJE

1933 - Göteborg är först ut med att anskaffa ett radiosystem för polisen. Telefoni visade sig fungerade dåligt
(AM modulering) men telegrafi var mindre känsligt och 1935 anskaffade så Göteborgspolisen ett system för
telegrafi. Systemet byggdes ut och omfattade 5 bilar och en basstation. 1938 anskaffades samma system för
Norrköping. Frekvensen som användes var 2033 KHz. I Göteborg beställdes samma år ett nyare system som
arbetade på 4165 KHz. Det fanns år 1935 3 motorcyklar inom polisen i Stockholm, Harley Davidson med
sidovagn. I sidovagnen satt en telegrafist som dock endast hade mottagare.

1936 - En utredning färdigställs i Göteborg för samordning av Radioverksamheten

1939 - Polisen i Stockholm beslutar om inköp av ett modernt radiosystem från Western, Amerika.
Detta system använde frekvensen 31,9 MHz och bestod av en sändare och tre mottagare. Sändaren och en
mottagare placerades i polishuset på Kungsholmen. De andra mottagarna i Alvik respektive Enskede och
styrdes av operatören på Kungsholmen.
Systemet var utrustat med möjligheter för både telegrafi och telefoni. Telegrafi användes vid anrop och
avslutande av varje sändningsföljd. Denna konfiguration gav en räckvidd på cirka 15 kilometer

1940 - Socialdepartementet presenterar en utredning att all polisverksamhet i Sverige ska för radiokommunikation
använda någon av fem närliggande radiofrekvenser på 40 MHz samt använda frekvensmodulering (FM)
Noga specificerat till 40,25 MHz - Riksfrekvens att användas av Statspolisen.
40,05/40,15/40,35 samt 40,45 MHz - Lokalfrekvenser att fördelas mellan den kommunala polisverksamheten i
orter med mer än 10.000 invånare. Allt enligt Statens offentliga utredningar 1942:51 "Betänkande med
förslag till samordning av polisradioväsendet i riket".
Den första radiobilsavdelningen inom polisen bildas i Stockholm. 1945 hade man drygt tio bilar inom avdelningen

1950 - Polisen anskaffar nyare utrustning som använder frekvenser på 40 MHz bandet enligt tidigare specifikation.
Detta system avlöstes senare av System 70

1960 - Mellan 1960-1970 förekom ett flertal olika radiostationer inom Polisen, t.ex. AGA Natu, SRA CT-42,
AGA KR-64, SRA CB-301. Alla dessa modeller använde de tidigare tilldelade frekvenserna på 40MHz.

1965 - All polisverksamhet förstatligas och samordnas av den nybildade Rikspolisstyrelsen (RPS). Ett gemensamt
grepp togs om polisens teknik bl.a. radiosystem och allt samordnades av RPS Tekniska byrå

1967/68 - Tester med nytt frekvensband, 78-79 MHz, gjordes på Gotland och senare i Borlänge

1969 - Nu påbörjas utbyggnaden av ett helt nytt nationellt system som under flera år diskuterats och utvecklats,
System 70 eller som det brukar benämnas S70.
Radiosystemet utnyttjade frekvenser mellan 78-79 MHz som var gemensamt med bl.a. Civilförsvaret.
Utbyggnaden var helt klar 11 november 1972.

1974 - Malmö får ett Personradiosystem på prov (380/410MHz). Detta var det första radiosystem i Europa som
styrdes av en central processor. Frekvenser runt 160MHz testades i både Stockholm och Göteborg.
Dessa frekvenser kunde dock inte användas i Malmö på grund av närheten till Danmark.

1976 - Malmös nya personradiosystem från Sonab är i drift och kommer att vara det ända till S80 införs 1984

1981 - Efter ett antal försök i storstäderna, där man haft problem med störningskänslighet, börjar skissandet på ett
helt nytt system med bättre understöd av digital teknik. Systemet kom att kallas System 80

1984 - System 80 eller S80 driftsätts i Malmö, Göteborg och Stockholm.

1990 - I början av 90-talet startade uppraderingen till det nya System 70M, även kallat S70M.
M som i modiferat. I samband med detta övergick man helt till CCIR som tonsystem

1995 - Nya krav och växande behov gör att utvecklingen av ett helt digitaliserat system påbörjas. Detta blir en lång
process och kommer så småningom att bli RAKEL

1997 - Ett nytt digitalt system, E80, införskaffas från Ericsson. Systemet medger även kryptering och hanterar
trunkering med automatiskt kanalval. Tanken är att detta ska användas av bl.a. spaningsenheter inom polisen,
men även av Säkerhetspolisen

1999 - Version 2 av S70M lanseras. Detta innebär bl.a. nya radiostationer över hela linjen, basstation BSC2000,
bärbart Ericsson P502 och mobilt Ericsson C52 (Aurora). Radioväxlar uppdateras med nya funktioner.
De nya radiostationerna kommer även att finnas för S80, bärbart Ericsson P505 och mobilt Ericsson C55


2003 - Fler funktioner såsom GPS-positionering för mobila/bärbara enheter lanseras för S70M.
Radioservrar (Windows 2003) börjar användas för konfigurering och administration av systemet.

2011 - närmare bestämt den 1 oktober släcks det gamla systemen ner för gott och ersätts av Rakel, som blir
polisens nya normalradiosystem.