FÖRETAGEN


Aktiebolaget Gasaccumulator
Företaget grundades 1904 och var under lång tid skarpt förknippat med den svenske uppfinnaren Gustaf Dalén som
också var dess VD under många år. AGA bedrev under lång tid även radioteknisk verksamhet, bland annat under
namnet Aga-Baltic, sedan Baltic Radio köpts av Aga 1928.Sonab
Stig Carlsson hade sedan 50-talet utvecklat högtalare och grundade 1966 företaget Sonab.
Sonab som sedan ca 1970 hade inriktat sig på mobiltelefonverksamhet slogs samman med AGAs radioverksamhet
och företaget Sonab Communication bildades 1974.Svenska Radioaktiebolaget
Företaget grundades 1919 och existerade under namnet SRA. Under 60-talet inleddes ett samarbete med
Standard Radio & Telefon (SRT) om att leverera ett nytt radiosystem för Civilförsvaret. Beställningen från staten
ansågs för stor för ett bolag och därför delades ordern upp mellan bolagen.
År 1976 ändrades namnet till SRA Communications. 1978 köpte SRA Communication företaget
Sonab Communication AB och den 1 januari 1983 blev SRA ett helägt dotterbolag till Ericsson under namnet
Ericsson Radio Systems.Ericsson Radio Systems
Företaget behöver nog ingen utförligare presentation. Däremot kan nämnas att Ericsson Radio Systems
tillsammans med General Electric, GE grundade bolaget Ericsson GE Mobile Communications 1989.
Detta samarbete resulterade i bl.a. P400 radion som kom att användas både inom S70M och S80 systemen.
Under 1990-talet samarbetade Ericsson Radio Systems med det danska företaget Niros Communication för
framtagandet av C50 (Aurora) samt P500 radion. Dessa radio användes både inom S70M och S80 systemen
ända fram till 2011.TC connect
Ericsson Radio Systems sålde sin radioverksamhet till norska Telenor år 2000 och företaget TC Connect bildades.
Det danska bolaget Niros Communication ägdes av TC Connect mellan 2004 och 2008.
TC Connect är idag en av flera leverantörer av utrustning till RAKEL.