Svenska Polisens Radiohistoria  
START SYSTEM 70 SYSTEM 80 SYSTEM 70M SYSTEM E80 FJÄLLRADIO RAKEL
TIDSLINJE FÖRETAGEN KONTAKT BILD/VIDEO SPECIALRADIO    
   

 RAdioKommunikation för Effektiv Ledning - RAKEL

Med anledning av att åren gått och att radiosystemen blev äldre samtidigt som polisens krav ökat,
påbörjades ett arbete omkring 1995 för att byta ut de gamla systemen mot ett nytt digitalt system. Det blev många
turer och mycket testande innan man till slut bestämde sig för det TETRA-baserade system som idag
benämns RAKEL.
TETRA-standarden kan liknas vid det GSM-system som används av teleoperatörerna för mobiltelefontrafik.
Systemet startades officiellt för polisen den 1 oktober 2011. I början var det mycket bekymmer med bl.a. radiotäckning och andra inkörningsproblem. Detta genererade en hel del missnöje inom polisen.
Man arbetade dock träget vidare och problemen löstes allt eftersom. Idag är de flesta samhällsviktiga myndigheter anslutna till RAKEL.

RAKELsystemet ägs av staten och utvecklas och drivs av Myndigheten för SamhällsBeredskap, MSB.

Följande dokument ger en bra bild av hur RAKEL är uppbyggt och hur det fungerar

RAKEL Handbok - grundläggande genomgång av systemet, utgiven av MSB

RAKEL Nummersättning - Regioner, zoner och kommunområden

RAKEL Nummersättning - PolisenMER INFO KOMMER... 

     

 

 

 

   
    © 2020 RPSRADIO.SE    All Rights Reserved.