Svenska Polisens Radiohistoria  
START SYSTEM 70 SYSTEM 80 SYSTEM 70M SYSTEM E80 FJÄLLRADIO RAKEL
TIDSLINJE FÖRETAGEN KONTAKT BILD/VIDEO SPECIALRADIO    
   

 


 

Mitt intresse för radioutrustning från Ericsson och Svenska Radioaktiebolaget SRA har gett massor med intressanta
kontakter och många berättelser genom åren. Samlingen av radioutrustning har naturligtvis också vuxit ordentligt med tiden.
För något år sedan blev intresset mer specialinriktat på just polisens utrustning. Det finns hemsidor på nätet som innehåller
bitar av information, mest i form av enkla bilder och sparsam textinformation. Vill man veta mer detaljer så finns det inte
mycket att hämta.
Under den tid som jag har samlat mer målinriktat, har jag kommit över en del intressant dokumentation och utrustning.
Tanken på att sätta ihop en hemsida som behandlar tekniken tog fart.

Rune Tapper har en del information om polisens radio på sin sida http://polis.komradio.com/

Johan Ahlberg har sammanställt ett intressant dokument om polisradio - Från visselpipa till digitalradio 60 år av teknikutveckling
Om polisens historia i Sverige kan man bl.a. läsa om på den här länken http://www.polismuseet.se
Där finns allmän information som ger en bra bild över hur polisväsendet utvecklats över tiden.

På den här sidan fokuserar jag på den tekniska delen av polisens radioutrustning.
När man letar efter utrustning som i många fall är upp till 40 år eller äldre, så upptäcker man hur otroligt mycket
som har gått till skrot eller under senare år, återvinning. Det börjar bli riktigt svårt att hitta det mesta av den utrustning
som egentligen fanns i stor mängd under dess aktiva tid. Vid generationsbyte fick ofta något större företag uppdraget
att plocka ner det gamla, med instruktioner om att utrustningen skulle gå till destruktion/återvinning.
En del företagsamma personer såg dock till att allt inte gick skrotdöden till mötes.
Det tackar vi för!

I menyerna ovan kan du välja att läsa vidare om utvecklingen över tiden samt djupare teknisk information om
respektive system.
Börja gärna med tidslinjen för att få ett historiskt perspektiv på de olika systemen.
Det finns också en avdelning som i korthet berättar lite om de företag som levererade utrustningen.

Före förstatligandet av Polisen, år 1965, togs alla beslut om utrustning lokalt.
Det betydde att samverkan var minimal och mängder av olika lösningar fanns i landet. Detaljerad information
om dessa tidiga system är svår att hitta. Har någon material så får ni gärna skicka ett mail (se kontaktinfo).

Tack för visat intresse
Thomas


Efter många timmars studerande och experimenterande för att lära mig de olika komponenterna så har ett
S70M-nät återskapats i form av ett museinät. S70 och S80 finns i Reservbasdrift samt E80 i analog/digital drift.
Syftet med detta är att bevara tekniken i ett fungerande skick med samtliga funktioner, så långt det är möjligt.
Du kan se mer under valet
   Bild/Video    ovan.

Ett extra TACK till alla de som under arbetet bistått med sin ovärderliga tid och kompetens.
 
     

 

 

 

   
    © 2020 RPSRADIO.SE    All Rights Reserved.