Svenska Polisens Radiohistoria  
START Tidslinje System 70 System 80 System 70M System E80 RAKEL Företag Kontakt Bild/Video
   

 


EDACS - SYSTEM E80

Krav på kryptering av radiotrafiken uppkom snart och det visade sig att S80 inte fungerade så bra för detta ändamål.
Det gjorde att Rikspolisstyrelsen tillsammans med Säkerhetspolisen och enheter i de tre storstäderna sökte ett
digitalt krypterat system för bl.a. spaningsändamål.
Systemet man anskaffade byggde på ett helt digitalt radiosystem som marknadsfördes av General Electric/Ericsson,
Enhanced Digital Access Communication System, EDACS.
I Sverige benämndes det System E80, eller kort E80.

Det blev ett fast system i Stockholm, Göteborg och Malmö.
På övriga platser där det skulle användas etablerades tillfälliga relästationer.
Frekvenserna som användes var runt 442/448 MHz.
Krypteringen innebar dock att även om det inte gick att avlyssna själva radiotrafiken så var spaningsenheterna
ensamma på frekvenserna. Det fick till följd att busarna som skannade frekvenserna på ett enkelt sätt kunde höra
att ”någon” var i närheten, och därigenom avbryta vad de nu höll på med.

I System E80 användes mest bärbara stationer. Mobilstationer förekom i några fordon samt på Ledningscentralerna.
 

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!

 


Bilder, dokument och text enligt nedan

Basradio -   E80

Bärbart  -   

 

     

 

 

 

   
    © 2019 RPSRADIO.SE    All Rights Reserved.