Svenska Polisens Radiohistoria  
START Tidslinje System 70 System 80 System 70M System E80 RAKEL Företag Kontakt Bild/Video
   

 


BILDER och VIDEO

Här nedan finns fler bilder och videoklipp som visar utrustning och funktioner i systemen.
Jag kommer att addera information i denna avdelning framöver, så återkom gärna.S70M version 1 - Basstation återupplivad
Efter mycket samlande, arbete och klurande så kom min S70M basstation i full drift under sommaren 2018.
Stationen består av första generationens basstation som visats tidigare, med dubbla AGA radio.
En operatörsplats/radiobord tillverkades av en IKEA hylla(!), aluminium och hårt arbete.
Därefter kompletterades den med rätt utrustning, S70M manapp med display samt en RPS C602 som
Reservbasradio.
Allt fungerar enligt specifikation.

S70M version 2
- Ett simulerat nät med den senaste tekniken
Nästa steg blev att försöka återskapa ett komplett nät med flera kommunikationscentraler.
Efter månader av mycket studerande och massor av arbete är detta nu verklighet, vintern 2018-2019.
Allt är i full drift.

Detta museinät består av en Länskommunikationscentral (LKC) samt tre Kommunikationscentraler (KC).
Länet är Skåne län
LKC (SHM70), även konfigurerad för att fungera som KC för Malmö (SHM71).
Lund (SHM73)
Helsingborg (SHM74).

Utrustningen på LKC består av Radioväxel/Microswitch/MiniBas/ReläBas/AVLbas/Radioserver.
Samtliga funktioner är igång enligt S70M specifikation.
Det innebär bl.a.
- AVL/GPS positionering av patruller (krypterad)
- Anslutning till/från det publika telenätet. Möjligt att både ringa in till systemet och anropa patrull via radio samt
  att ringa ut på telenätet från radiopatrull.

KC har i detta simulerade nät samma utrustning som LKC, med undantag av AVLbas, för att kunna utnyttja
funktionerna maximalt.
De tre centralerna är utspridda med några mils avstånd.

LKC hårdvara
Nedan ses en bild på den hårdvara som representerar LKC (kompletterad med en extra Minibas för experiment)
Operatörsplats LKC
Samma operatörsplats som tidigare byggts ihop kompletterades med PC och skärmar för att även köra
MRCC (Microbit Radio Control Client) och AVL-funktionen via kartprogrammet Traceline.
Detta är då ett exempel på "Free desking" som användes för att möjliggöra operatörsfunktionen
oberoende av geografisk placering.

Antennanläggning LKC
Tornet utrustades med lämpliga antenner för ändamålet (Aerial 1440 m.m.)

S70M Positionering
Ett exempel på hur det ser ut i Traceline med tre patruller "på rull" i centrala Helsingborg

S70M Duplex Relä
Lokalt fanns det på ett antal platser i landet även en typ av duplex reläer.
Dessa användes flitigt mot slutet av S70M-tiden, framförallt inom län med stora avstånd.
Enheterna var kompletta reläer med ca 4MHz skift mellan in- och utfrekvens.

S70M Manöverplats Reservbas
På LKC och vissa KC fanns en Reservbasenhet bestående av en Ericsson C52 Aurora.
Reservbasen hade en speciell manöverplats som var lätt att identifiera.
Detta tunga bordsställ kallades för "Elefantfoten"


                                                                            ÅTER till Menyn

 

     

 

 

 

   
    © 2019 RPSRADIO.SE    All Rights Reserved.